Akademie Koruny svatováclavské

 

Název akademie byl věnován svatému Václavovi, přemyslovskému knížeti a patronu Čech a Moravy a jednomu z tradičních symbolů českého státu.

Akademie věnováním názvu patronu Čech a Moravy vzdává poctu předkům a hlásí se k jejich odkazům: Velkomoravské říši – prvnímu stabilnímu knížectví západních Slovanů ve střední Evropě, Koruně království českého – státnímu útvaru, který byl tvořen svazkem zemí pod svrchovaností českého krále a jehož jádro tvořily korunní české země, tj. České království, Moravské markrabství, Opavské knížectví a jednotlivá slezská knížectví.