Prezident Akademie

Antonín Staněk

Narodil se v Olomouci v roce 1966. Je absolventem Univerzity Palackého v Olomouci, docentem na Katedře společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zajímá se o genealogii, heraldiku a vexilologii, rytířské řády a historické i současné panovnické dynastie, české i zahraniční šlechtické rody.

Ocenění

Order of Malta Refugee Aid Medal

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. obdržel 20. 9. 2020 na doporučení delegace Viterbo-Rieti od Suverénního vojenského hospitálního řádu Sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě ocenění Order of Malta Refugee Aid Medal (Medaglia Melitense per l'Aiuto ai Rifuguiati) za příspěvek poskytnutý delegaci Viterbo-Rieti v souvislosti s humanitárními operacemi ve prospěch uprchlíků se sídlem v různých přijímacích centrech této delegace.