Insignie Akademie Koruny svatováclavské

Všichni akademici nosí jako charakteristický znak během institucionálních ceremonií medailon akademie zavěšený na krku s obrazem svatého Václava na jeho přední straně.

Závěs medailonu akademie se liší podle kategorie členství.

 

I. Řádní členové Akademie a Akademické obce

Prezident Akademie Koruny svatováclavské – medailon zavěšen na řetězu/červeno-modro-bílé stuze.

Členové prezidia Akademie Koruny svatováclavské – medailon zavěšen na červeno-bílé stuze.

Starosta akademické obce – medailon zavěšen na červeno-žluté stuze.

Členové akademické obce – medailon zavěšen na modré stuze.

 

II. Mimořádní a čestní členové Akademie

Mimořádná čestná třída - medailon zavěšen na řetězu/žlutá stuha

Speciální čestná třída – medailon zavěšen na bílé stuze

Čestná třída – medailon zavěšen na fialové stuze