Britská monarchie v předvečer korunovace

5. května 2023, Art Club Loreta

V květnu, v předvečer korunovace Karla III., se uskutečnila v Art Clubu Loreta na Loretánském náměstí v Praze odborná přednáška přední českých znalců britské monarchie a genealogů – profesora Alexandera Tomského a Mgr. Petra Nohela, Ph.D.

Přednášku pořádala Koruna česká a Akademie Koruny svatováclavské na ní organizačně spolupracovala.

Archiv Akademie Koruny svatováclavské, z.s.